HOME

Ontdek ademwerk, Tibetaanse yoga en  mindfulness meditatie voor optimale gezondheid, focus, energie, ontspanning, creativiteit en sportprestaties.

Geniet van een transformatieve reis van zelfontdekking en genezing met onze unieke mix van ademwerk, Tibetaanse yoga en Creatieve Mindfulness Meditatie.

In onze begeleide sessies leer en ervaar je hoe je fysieke en emotionele spanningen kunt loslaten, innerlijke rust kunt cultiveren en je creatieve potentieel kunt ontketenen.

Onze sessies zijn bedoeld voor individuen, koppels, groepen en bedrijven die hun welzijn willen verbeteren en hun volledige potentieel willen bereiken.

We bieden onze sessies voornamelijk in Amsterdam aan, maar we kunnen overal naartoe reizen 😉

**Ademcoach Ivar van Hoorn begeleidt je door een reeks transformatieve oefeningen  **

Effectieve ademtechnieken uit de Indiase  of Tibetaanse yoga- en Pranayama-tradities en moderne wetenschappelijk bewezen technieken zoals de Buteyko Methode.
Eenvoudige en bewuste yogabewegingen om spanning los te laten en flexibiliteit te bevorderen
Creatieve meditatietechnieken om nieuwe inzichten/ideeën/oplossingen te vinden en je verbinding met je innerlijke zelf te verdiepen.

Binnen enkele minuten na onze sessies ervaar je een direct positief effect op je lichaam en geest.

De sessies zijn zeer nuttig voor:

 • Het loslaten van stress en angst
 • Het verhogen van het energieniveau
 • het verbeteren van de focus
 • Emoties verwerken en mentale helderheid cultiveren
 • Het aanpakken van burn-out, depressie en ADHD
 • Het vergroten van de creativiteit en het stimuleren van inspiratie

Integreer mindfulness en beweging in uw werkdag

Onze sessies zijn ook ontworpen om de uitdagingen van stress en gebrek aan beweging op de moderne werkplek aan te pakken.

Onze begeleide groepssessies duren doorgaans tussen de 60 en 120 minuten, zodat u tijdens uw werkdag de voordelen van ademwerk, yoga en meditatie kunt ervaren.

Als u onze meditatie halverwege de dag beoefent, voelt u zich energiek, gefocust en klaar om de uitdagingen van de rest van de dag aan te pakken.

Ervaar de kracht van ademwerk.

Ademwerk is een krachtige techniek die kan helpen stress los te laten, de stemming te verbeteren en de cognitieve functie te verbeteren.

Onze ademoefeningen zijn gebaseerd op eeuwenoude wijsheid en moderne wetenschap, en zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk te leren en toe te passen zijn.

Voel de transformerende kracht van Tibetaanse Yoga.

Tibetaanse yoga is een unieke en effectieve vorm van lichaamsbeweging die zachte en intensere bewegingen combineert om stress te verlichten, negatieve patronen te transformeren en het algehele welzijn te bevorderen.

Onze Tibetaanse yoga-oefeningen zijn ontworpen om toegankelijk te zijn voor mensen van alle fitnessniveaus, en ze zijn een geweldige manier om de flexibiliteit, het evenwicht en de kracht te verbeteren.

Ontketen uw creatieve potentieel met Creatieve Mindfulness Meditatie.

Creatieve Mindfulness Meditatie is een krachtig hulpmiddel om de creativiteit te vergroten, inspiratie te stimuleren en je verbinding met je innerlijke zelf te verdiepen.

Onze creatieve meditatietechnieken combineren mindfulness en visualisatie om u te helpen toegang te krijgen tot uw onderbewustzijn en uw creatieve potentieel aan te boren.

Ga op een reis van transformatie en welzijn

Sluit je aan bij ons transformatieve ademwerk, Tibetaanse yoga en creatieve meditatiesessies en ervaar de diepgaande voordelen van deze oefeningen.

Plan vandaag nog uw sessie en ontdek de kracht in u om een evenwichtiger, vervullender en creatiever leven te leiden.

Discover  Breathwork, Tibetan Yoga & Creative Mindfulness Meditation for more focus, energy, relaxation and creativity.

Indulge in a transformative journey of self-discovery and healing with our unique blend of breathwork, Tibetan yoga, and Creative Mindfulness Meditation.

In our guided sessions, you’ll learn and experience how to release physical and emotional tensions, cultivate inner peace, and unleash your creative potential.

Our sessions are designed for individuals, couples, groups, and companies seeking to enhance their well-being and achieve their full potential.

We offer our sessions mainly in Amsterdam, but we can travel anywhere;-)

**Our expert facilitators will guide you through a series of transformative exercises that combine **

 • Effective breathwork techniques from Indian and Tibetan Yoga and Pranayama traditions
 • Simple and mindful yoga movements to release tension and promote flexibility
 • Creative Mindfulness Meditation. techniques to find new insights/ideas/solutions and deepen your connection and with your inner self.

Within minutes of our sessions, you’ll experience a direct positive effect on your body and mind.

Our sessions are highly beneficial for:

 • Releasing stress and anxiety
 • Elevating energy levels and improving focus
 • Processing emotions and cultivating mental clarity
 • Addressing burnout, depression, and ADHD
 • Enhancing creativity and boosting inspiration

Incorporate mindfulness and movement into your workday

Our sessions are also designed to address the challenges of stress and lack of movement in the modern workplace.

Our guided group sessions are typically between 60 and 120 minutes, allowing you to experience the benefits of breathwork, yoga, and meditation during your workday.

Practicing our meditation mid-day will leave you feeling energized, focused, and ready to tackle the rest of your day’s challenges.

Unlock the power of Breathwork.

Breathwork is a powerful technique that can help to release stress, improve mood, and enhance cognitive function.

Our breathwork exercises are based on ancient wisdom and modern science, and they are designed to be easy to learn and apply.

Experience the transformative power of Tibetan Yoga

Tibetan yoga is a unique and effective form of exercise that combines gentle and more intense movements to relieve stress, transform negative patterns, and promote overall well-being.

Our Tibetan yoga exercises are designed to be accessible to people of all fitness levels, and they are a great way to improve flexibility, balance, and strength.

Unleash your creative potential with Creative Mindfulness Meditation.

Creative Mindfulness Meditation is a powerful tool for enhancing creativity, boosting inspiration, and deepening your connection with your inner self.

Our Creative Mindfulness Meditation  combine simple mindfulness and effective visualization techniques to help you access your subconscious mind and tap into your creative potential.

Embark on a journey of transformation and well-being

Join us for our transformative breathwork, Tibetan yoga, andCreative Mindfulness Meditation sessions and experience the profound benefits of these practices.

Schedule your session today and discover the power within you to live a more balanced, fulfilling, and creative life.

Diensten